Home   |  Στοιχεία επικοινωνίας   |  Τοποθεσίες
Safe Infusion Therapy (EL)
 
Home >

Γλωσσάρι

Ένα στερεό, υγρό ή αέριο στοιχείο που παρασύρεται στην κυκλοφορία του αίματος. Ένα έμβολο μπορεί να προκαλέσει απόφραξη μιας αρτηρίας/ενός αιμοφόρου αγγείου οδηγώντας σε εμβολή, η οποία μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Ιατρική εφαρμογή των υπερήχων για την εξέταση της λειτουργίας της καρδιάς και τη διάγνωση δυνητικών καρδιαγγειακών νόσων.

Η αιφνίδια απόφραξη ενός αιμοφόρου αγγείου από ένα έμβολο. Συνήθως, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πήγμα αίματος, μια φυσαλίδα αέρα ή ένα σταγονίδιο λίπους.

Διαδικασία που συνίσταται στην επιλογή και την απόφραξη ενός συγκεκριμένου αιμοφόρου αγγείου ή ενός οργάνου μέσω της τοποθέτησης μιας μάζας υλικού (έμβολο), π.χ. για τον αποκλεισμό όγκων από την αιματική τους παροχή.

Φλεγμονή του εσωτερικού χιτώνα του καρδιακού μυός (ενδοκάρδιο) που συνήθως επηρεάζει την καρδιακή βαλβίδα

Τα κυτταρικά τοιχώματα των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων αποτελούνται από λιποπολυσακχαρίτες (LPS). Εάν αυτά τα κύτταρα καταστραφούν και απελευθερωθούν LPS, το ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει τους LPS και αντιδρά με φλεγμονή. Λόγω αυτής της τοξικής αντίδρασης, οι LPS καλούνται «ενδοτοξίνες».

Ένας κλάδος της ιατρικής επιστήμης που μελετά σχήματα υγείας και νόσου και τους σχετιζόμενους παράγοντες σε έναν πληθυσμό. Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση παραγόντων επικινδυνότητας για νόσο και τον προσδιορισμό των βέλτιστων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Δίκτυο Ενημέρωσης για την Αποτροπή Έκθεσης

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Δημοσίων Διοικήσεων

Ερυθρότητα του δέρματος που προκύπτει από μια περίσσεια αίματος στα τριχοειδή που βρίσκονται στα κάτω στρώματα του δέρματος. Ένα ερύθημα μπορεί να προκληθεί, για παράδειγμα, από ένα ηλιακό έγκαυμα.

Εκτελεστικός oργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της ΕΕ ως ενιαίο σύνολο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα νομοθεσία στο Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το νόμο σωστά.

Η συμφωνία-πλαίσιο για την πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από κάθε είδους αιχμηρά ιατρικά αντικείμενα με στόχο την επίτευξη του κατά το δυνατόν ασφαλέστερου εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Τοξίνη που παράγεται κατά την αύξηση ενός μικροοργανισμού. Μια εξωτοξίνη μπορεί να προκαλέσει μείζονα βλάβη στους γύρω ιστούς.

Που βρίσκεται εκτός του αυλού

Δυσλειτουργία του εξωπυραμιδικού συστήματος, ενός κινητικού νευρικού συστήματος εκτός του φλοιονωτιαίου συστήματος, που ελέγχει την προσαρμοσμένη ταχύτητα, ισχύ και κατεύθυνση των κινήσεων.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.