Home   |  Στοιχεία επικοινωνίας   |  Τοποθεσίες
Safe Infusion Therapy (EL)
 

Στρατηγικές πρόληψης

Η πρόληψη της μικροβιολογικής μόλυνσης και επομένως της νοσοκομειακής λοίμωξης έχει αποκτήσει αυξημένη σημασία και προσελκύσει την προσοχή τα τελευταία χρόνια λόγω των δραματικών συνεπειών για την υγεία και την οικονομία. Οι ιατρικές εταιρείες, τα νοσοκομεία και οι κυβερνητικοί οργανισμοί έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη οδηγιών με βάση στοιχεία για την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.3, 6, 10, 11, 41, 42, 49

Εκπαίδευση και κατάρτιση
Η σωστή εκπαίδευση των εργαζομένων του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και συνήθειες για τις ορθές πρακτικές ελέγχου των λοιμώξεων είναι το πιο σημαντικό μέτρο πρόληψης των λοιμώξεων. Θα πρέπει να παρέχονται προγράμματα ευαισθητοποίησης, εκπαίδευση στην υπηρεσία και κατάρτιση στον χώρο εργασίας ή περιοδική επανεκπαίδευση ή προσανατολισμός του προσωπικού.41, 42

Μεταξύ όλων των μέτρων, η υγιεινή των χεριών έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση στην πρόληψη των λοιμώξεων και θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται γάντια, καθώς και άλλος εξοπλισμός ατομικής προστασίας (βλ. Εικόνα 15, 16). Ο ΠΟΥ και τα CDC έχουν λανσάρει μια ενημερωτική εκστρατεία «Wash your hands» («Πλύντε τα χέρια σας»), μαζί με πόστερ, κατάρτιση, δικτυακούς τόπους και οδηγίες για την υγιεινή των χεριών. 43, 44, 45, 46 Η σωστή υγιεινή των χεριών μειώνει τα ποσοστά ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου (MRSA) κατά 50%.47

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η χρήση γαντιών δεν καταργεί την ανάγκη υγιεινής των χεριών.6

Παρακολούθηση
Η εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης στις ΜΕΘ και για άλλους πληθυσμούς ασθενών σε κίνδυνο, για τον προσδιορισμό των ποσοστών επιπλοκών που σχετίζονται με την έγχυση, την παρακολούθηση των τάσεων και τη διόρθωση των ελλείψεων στην πρακτική ελέγχου των λοιμώξεων έχει αποδειχθεί ότι είναι επιτυχής. Για παράδειγμα, η στρατηγική παρακολούθησης για λοιμώξεις στην Ολλανδία πέτυχε να μειώσει τον επιπολασμό του MRSA κάτω από το 1% όλων των κλινικώς απομονωθέντων στελεχών, με αποτέλεσμα να είναι ένας από τους χαμηλότερους παγκοσμίως. 48, 49, 50

Ζητήματα χειρισμού

  • Όλοι οι περιέκτες ενδοφλέβιων διαλυμάτων πρέπει να επιθεωρούνται προσεκτικά για ρωγμές, ελαττώματα, θολερότητα και σωματιδιακή ύλη, πριν από την προετοιμασία και τη χρήση.
  • Οι ενδοφλέβιοι καθετήρες δεν θα πρέπει να επανεισάγονται ποτέ.
  • Τακτική αντικατάσταση του σετ ενδοφλέβιας χορήγησης (βλ. Εικόνα 18).41
  • Σε συστήματα έγχυσης, θα πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν λιγότεροι χειρισμοί, διότι κάθε χειρισμός ενέχει τον κίνδυνο μόλυνσης.
  • Όποτε είναι δυνατόν, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το μέγιστο δυνατό στείροι φραγμοί.

Μηχανικές και τεχνικές λύσεις

  • Χρήση αποστειρωμένων αναλωσίμων (βλ. Εικόνα 17)
  • Χρήση κλειστών συστημάτων και συσκευών
  • Χρήση διαφανών επιθεμάτων για τη στερέωση του καθετήρα 
  • Τα εμπορικά διαθέσιμα ενδαγγειακά διαλύματα παρασκευάζονται και διατίθενται στείρα. Η μόλυνση των διαλυμάτων έγχυσης συμβαίνει σπάνια κατά τη διαδικασία παραγωγής46, αλλά είναι πιο πιθανή κατά τον χειρισμό και την επιμόλυνση κατά τη χειρονακτική προετοιμασία6, 23, 1, 45, 51, 52, 53

Ορισμός ενός κλειστού συστήματος
«Μια συσκευή που δεν ανταλλάσσει μη φιλτραρισμένο αέρα ή μολυντές με το παρακείμενο περιβάλλον.» 54

Βιβλιογραφία:

Με αυτόν τον εξωτερικό σύνδεσμο θα εγκαταλείψετε τον παρόντα δικτυακό τόπο. Η B. Braun δεν είναι κάτοχος ούτε έχει τον έλεγχο του περιεχομένου ή του δικτυακού τόπου που πρόκειται να ανοίξετε.

1 Gabriel J. 2008
3World Health Organization 2002
6 O‘Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, Gerberding JL, Heard SO, Maki DG, Masur H, McCormick RD, Mermel LA, Pearson ML, Raad II, Randolph A, Weinstein RA. 2002
10 Hebert C, Weber SG. 2011
11WHO guideline 2002
23 Rosenthal VD, Maki DG. 2004
41 World Health Organization. 2004
42 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2011
43Royal College of Nursing (RCN). 2010
44World Health Organization. 2009
45 Centers for Disease Control and Prevention (CDC).2002
46 MMWR Morbitity and Mortality Weekly Report. 2002
47 Grayson ML, Jarvie LJ, Martin R, Johnson PD, Jodoin ME, McMullan C, Gregory RH, Bellis K, Cunnington K, Wilson FL, Quin D, Kelly AM, 2008
48 Wertheim HF, Vos MC, Boelens HA, Voss A, 2004
49 van der Hoeck G. 2011
50 Kramer A, Wagenvoort H, Ahrén C, Daniels-Haardt I, Hartemann P, Kobayashi H, Kurcz A, Picazo J, Privitera G,  2010
51 Royal College of Nursing. 2005
52 Scales K.  2005, Stolecki D. 2004
54National Institute for Occupational Safety and Health.

Για να διαβάσετε την περίληψη, μεταβείτε στη σελίδα της βιβλιογραφίας.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.