Home   |  Στοιχεία επικοινωνίας   |  Τοποθεσίες
Safe Infusion Therapy (EL)
 

Συνέπειες για την υγεία

Συνέπειες για τον ασθενή
Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις εμφανίζονται παγκοσμίως και επηρεάζουν τόσο τις ανεπτυγμένες χώρες όσο και τις φτωχές χώρες. Οι λοιμώξεις που εμφανίζονται σε περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης είναι μεταξύ των μείζονων αιτιών θανάτου και αυξημένης νοσηρότητας μεταξύ των νοσηλευόμενων ασθενών. Αποτελούν σημαντικό πρόβλημα τόσο για τον ασθενή όσο και για τη δημόσια υγεία. Μια μελέτη επιπολασμού που διεξήχθη υπό την αιγίδα του ΠΟΥ σε 55 νοσοκομεία 14 χωρών που αντιπροσωπεύουν 4 περιοχές του ΠΟΥ (Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειος, Νοτιοανατολική Ασία και Δυτικός Ειρηνικός) κατέδειξε ότι κατά μέσο όρο 8,7% των νοσοκομειακών ασθενών είχαν νοσοκομειακές λοιμώξεις. Σε οποιαδήποτε στιγμή, πάνω από 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από λοιμώδεις επιπλοκές που αποκτώνται στο νοσοκομείο.18
Οι υψηλότερες συχνότητες νοσοκομειακών λοιμώξεων αναφέρθηκαν σε νοσοκομεία στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ασίας (11,8 και 10,0% αντίστοιχα), με επιπολασμό 7,7 και 9,0% αντίστοιχα στις περιοχές της Ευρώπης και του Δυτικού Ειρηνικού.19

Οι συχνότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι οι λοιμώξεις των χειρουργικών τραυμάτων, οι λοιμώξεις του ουροποιητικού και οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού.

Η μελέτη του ΠΟΥ και άλλες κατέδειξαν επίσης ότι ο υψηλότερος επιπολασμός των νοσοκομειακών λοιμώξεων συμβαίνει στις μονάδες εντατικής θεραπείας και στα τμήματα οξέων περιπτώσεων χειρουργικής και ορθοπεδικής. Τα ποσοστά λοίμωξης είναι υψηλότερα μεταξύ ασθενών με αυξημένη ευπάθεια, λόγω μεγάλης ηλικίας, υποκείμενης νόσου ή χημειοθεραπείας.3

Μόλυνση και επακόλουθη λοίμωξη μπορούν να συμβούν τοπικά ή συστηματικά.

  • Σε περίπτωση τοπικής λοίμωξης, μπορεί να συμβούν λοιμώξεις χειρουργικού τραύματος, δερματικοί ερεθισμοί και λοιμώξεις της θέσης εισαγωγής του καθετήρα.
  • Σε περίπτωση συστηματικής φλεγμονής με παθογόνα που φτάνουν στη συστηματική κυκλοφορία, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι σηψαιμία, σήψη και σηπτικό σοκ, και επίσης ενδέχεται να μεταφερθούν παθογόνα σε όργανα ή άκρα και να προκαλέσουν οργανική λοίμωξη και ανεπάρκεια, καθώς και ενδοκαρδίτιδα ή οστεομυελίτιδα που ενδέχεται να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό.20, 21

Σε όλες τις περιπτώσεις, θα απαιτηθεί πρόσθετη διαγνωστική διερεύνηση και θεραπεία, που οδηγούν σε ενόχληση, συναισθηματικό στρες για τον ασθενή και δυνητικές ανεπιθύμητες ενέργειες και πόνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε παθήσεις που προκαλούν αναπηρία που μειώνει την ποιότητα ζωής.

Παράλληλα, η παραμονή στο νοσοκομείο μπορεί να παραταθεί. Μια μελέτη12 κατέδειξε ότι η συνολική αύξηση στη διάρκεια της νοσηλείας για ασθενείς με λοιμώξεις χειρουργικού τραύματος ήταν 8,2 ημέρες, κυμαινόμενη από 3 ημέρες για τη γυναικολογία έως 9,9 ημέρες για τη γενική χειρουργική και 19,8 ημέρες για την ορθοπεδική χειρουργική.

Η μελέτη EPIC II σημειακού επιπολασμού για τη λοίμωξη σε ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση που πραγματοποιήθηκε την 8η Μαΐου 2007 εξέτασε τον ρόλο της αντίστασης στη μεθικιλλίνη στην επιβίωση ασθενών με λοίμωξη από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο. Την ημέρα της μελέτης, 7.087 (51%) από τους 13.796 ασθενείς ταξινομήθηκαν ως έχοντες λοίμωξη. Υπήρχαν 494 ασθενείς με λοίμωξη από MRSA από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA) και 505 ασθενείς με λοιμώξεις από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ευαίσθητο στη μεθικιλλίνη (MSSA). Τα ποσοστά θνησιμότητας στη ΜΕΘ ήταν 29,1% και 20,5%, αντίστοιχα (P < 0,01) και τα αντίστοιχα ποσοστά νοσοκομειακής θνησιμότητας ήταν 36,4% και 27,0% (P < 0,01). Η πολυμεταβλητή ανάλυση νοσοκομειακής θνησιμότητας για λοίμωξη από MRSA κατέδειξε προσαρμοσμένο λόγο πιθανοτήτων (OR, odds ratio) 1,46 (95% CI 1,03 - 2,06) (P = 0,03).

Σε ασθενείς της ΜΕΘ, η λοίμωξη από MRSA συσχετίζεται επομένως ανεξάρτητα με σχεδόν 50% υψηλότερη πιθανότητα νοσοκομειακού θανάτου σε σύγκριση με τη λοίμωξη από MSSA.22 Άλλοι βρήκαν ότι το ποσοστό θνησιμότητας για αιματογενείς λοιμώξεις ήταν 10 - 25%, και εκείνο του σηπτικού σοκ ήταν ακόμα υψηλότερο με 40 - 60%.23

Επομένως, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου.24

Βιβλιογραφία:

Με αυτόν τον εξωτερικό σύνδεσμο θα εγκαταλείψετε τον παρόντα δικτυακό τόπο. Η B. Braun δεν είναι κάτοχος ούτε έχει τον έλεγχο του περιεχομένου ή του δικτυακού τόπου που πρόκειται να ανοίξετε.

3World Health Organization 2002
12Raad I. 1998
18Tikhomirov E.  1987
19Mayon-White RT et al.  1988
20Uslusoy E., Mete S. 2008
21Bouchoucha et al. 2010
22Hanberger H. et al. 2011
23Rosenthal VD, Maki DG. 2004
24Gastmeier P. et al. 2006

Για να διαβάσετε την περίληψη, μεταβείτε στη σελίδα της βιβλιογραφίας.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.